Wednesday, October 16, 2019

Share Free Tool Render Youtube

Tool render youtube

1. Một số chức năng chính của Tool

- Tự động Download, Render, Upload  cùng 1 lúc nhiều video lên 1 kênh, hoặc nhiều kênh. Tự động thêm Bacgruond, Watermark, thay đổi âm lượng, tốc độ video, Keywork, tạo Thumblail, Description,Title...
- Render nhiều Video cùng một lúc, Render full màn hình, Render theo cấu hình được cài đặt trước (Url, Channel, Local video, List. Render lại một đoạn video ngắn dính bán quyền...Tùy chỉnh theo ý muốn: Luồng video render, độ phân giải, âm lượng và tốc độ âm thanh, Cut time, %Panel, Option, Default Keywork, xóa video render sau khi upload, đặt lịch up video...

Cùng nhiều chức năng khác....

2. Hướng dẫn download và sử dụng

- Link download version 2.5.5: https://drive.google.com/file/d/0B3z_v69dPfx_MC14R3U4bnB1aUk/view

  • Để sử dụng Tool, thì máy phải cài .net framework 4.0
  •  Anh em giải nén vào bắt đầu sử dụng thôi. 

Bước 1: Đăng ký nick
Ấn Reg để tạo tài khoản
Sau khi tạo tài khoản xong, Anh em login để sử dụng, anh em có 3 ngày để test.
Bước 2: Để sử dụng anh em click vào biểu tượng ngọn lửa "Render youtube" và làm theo hướng dẫn ở video phía dưới :

Ngoài ra anh em có thể đọc bài viết: Share nguồn reup không bản quyền youtube để chiến nhé. 


Share Free Tool Render Youtube
4/ 5 stars - "Share Free Tool Render Youtube" Tool render youtube 1. Một số chức năng chính của Tool - Tự động Download, Render, Upload  cùng 1 lúc nhiều video lên 1 kênh, hoặc nh...
Previous Post
Next Post

post written by: