Monday, November 19, 2018

Reup - Share TUT và TOOL FFMPEG lách bản quyền FULL MÀN youtube


Hi anh em, bài viết này mình sẽ giới thiệu cho anh em cách reup lách bản quyền youtube -nhưng quan trọng là lách bản quyền full màn hình. Bình thường chúng ta sẽ chỉ lách được một phần màn hình như vd hình dưới.
Lách bản quyền 1 phần
Lách bản quyền 1 phần
Tuy nhiên với code và thủ thuật của mình chắc chắn sẽ giúp anh em lách được full màn hình và thu hút lượng xem, giữ chân người xem ở lại lâu hơn. Không dài dòng nữa mình sẽ hướng dẫn anh em cụ thể như sau:
Lưu ý là mình không khuyến khích anh em reup nhé - tốt hơn hết là lên tự sản xuất content vì reup sớm muộn gì cũng bị phát hiện và chết kênh

1. Tải TOOL FFMPEG

Anh em có thể vào đây để tải bản 32bit hoặc 64bit phù hợp với máy của mình nhé. Sau khi tải xong và khởi động phần mềm và điền code này vào - Phần này là quan trọng nhất quyết định thành công của video

Code lách: (mình mới up thêm 1 số code lách ở cuối bài)
ffmpeg -i input.mp4 -af "atempo=1.27,volume=1.6" -vf "hflip ,setpts=PTS/1.27,"crop=iw/2:ih/2",scale=1280:720,boxblur=1:1 [mv]; movie=90xanh.png [f1]; [mv][f1]overlay=0:0" -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 2500k -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -preset ultrafast output.mp4ffmpeg -i input.mp4 -af "atempo=1.27,volume=1.6" -vf "hflip ,setpts=PTS/1.27,scale=1280:720,"crop=iw/2:ih/2",boxblur=1:1 [mv]; movie=90xanh.png[opacity=50%];[mv][opacity=50%]overlay=0:0" -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 2500k -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -preset ultrafast -preset ultrafast output.mp4
Tải ảnh này xuống: Hướng dẫn sử dụng:


Bên trong file giải nén tool lách bản quyền full màn youtube
Ae tải file ffmpeg về giải nén ra. Copy ảnh và video vào mục bin đổi tên video khớp với tên video trong code - tiếp đến là mở file ff-prompt.bat dán code vào và chạy. Như vậy là xong - Chúc mọi người thành công.

Dưới đây là một số nguồn reup video youtube không lo bản quyền - mọi người tham khảo: Nguồn reup video youtube không lo bản quyền

Update 23/3/2019: Hiện tại phiên bản mới không còn file ff-prompt.bat nữa thì các bạn tạo một file Text bằng Notepad và copy tất cả ở dưới đây vào và đổi sang đuôi .bat. Hoặc muốn nhanh hơn thì download file .bat này về tại đây
@ECHO OFF
REM FF Prompt 1.2
REM Open a command prompt to run ffmpeg/ffplay/ffprobe
REM Copyright (C) 2013-2015 Kyle Schwarz
TITLE FF Prompt
IF NOT EXIST bin\ffmpeg.exe (
CLS
ECHO bin\ffmpeg.exe could not be found.
GOTO:error
)
CD bin || GOTO:error
PROMPT $P$_$G
SET PATH=%CD%;%PATH%
CLS
ffmpeg -version
ECHO.
ECHO For help run: ffmpeg -h
ECHO For formats run: ffmpeg -formats ^| more
ECHO For codecs run: ffmpeg -codecs ^| more
ECHO.
ECHO Current directory is now: "%CD%"
ECHO The bin directory has been added to PATH
ECHO.
CMD /Q /K
GOTO:EOF
:error
ECHO.
ECHO Press any key to exit.
PAUSE >nul
GOTO:EOF
 Update 28/11/2019: Hôm nay mình sẽ share thêm một số coder lách nữa các bạn có thể lấy code lách và thay vào nhé:

- CODE CHỈ LÁCH HÌNH ẢNH:
+ CODE thu nhỏ 1/2 và Zoom: https://anotepad.com/note/read/wk4qfy
+ CODE thu nhỏ 1/4 và Zoom: https://anotepad.com/note/read/mnkqdg

- CODE LÁCH CẢ HÌNH CẢ ÂM THANH:
+ CODE thu nhỏ 1/2 và Zoom: https://anotepad.com/note/read/5bgc4h
+ CODE thu nhỏ 1/4 và Zoom: https://anotepad.com/note/read/3e5772

Nếu ko qua bản quyền thì thử thêm cả flip vào sau chỗ "scale=XXX:XXX" nhé, chỉ cần thêm mỗi chữ ", hflip" vào sau chỗ đó là OK. :v

 OK như vậy là đã hoàn thành. Chúc các bạn may mắn.

Reup - Share TUT và TOOL FFMPEG lách bản quyền FULL MÀN youtube
4/ 5 stars - "Reup - Share TUT và TOOL FFMPEG lách bản quyền FULL MÀN youtube" Hi anh em, bài viết này mình sẽ giới thiệu cho anh em cách reup lách bản quyền youtube -nhưng quan trọng là lách bản quyề...
Previous Post
Next Post

post written by:

4 comments: