Monday, November 19, 2018

Reup - Share TUT và TOOL FFMPEG lách bản quyền FULL MÀN youtube


Hi anh em, bài viết này mình sẽ giới thiệu cho anh em cách reup lách bản quyền youtube -nhưng quan trọng là lách bản quyền full màn hình. Bình thường chúng ta sẽ chỉ lách được một phần màn hình như vd hình dưới.
Lách bản quyền 1 phần
Lách bản quyền 1 phần
Tuy nhiên với code và thủ thuật của mình chắc chắn sẽ giúp anh em lách được full màn hình và thu hút lượng xem, giữ chân người xem ở lại lâu hơn. Không dài dòng nữa mình sẽ hướng dẫn anh em cụ thể như sau:
Lưu ý là mình không khuyến khích anh em reup nhé - tốt hơn hết là lên tự sản xuất content vì reup sớm muộn gì cũng bị phát hiện và chết kênh

1. Tải TOOL FFMPEG

Anh em có thể vào đây để tải bản 32bit hoặc 64bit phù hợp với máy của mình nhé. Sau khi tải xong và khởi động phần mềm và điền code này vào - Phần này là quan trọng nhất quyết định thành công của video

Code lách: (mình mới up thêm 1 số code lách ở cuối bài)
ffmpeg -i input.mp4 -af "atempo=1.27,volume=1.6" -vf "hflip ,setpts=PTS/1.27,"crop=iw/2:ih/2",scale=1280:720,boxblur=1:1 [mv]; movie=90xanh.png [f1]; [mv][f1]overlay=0:0" -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 2500k -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -preset ultrafast output.mp4ffmpeg -i input.mp4 -af "atempo=1.27,volume=1.6" -vf "hflip ,setpts=PTS/1.27,scale=1280:720,"crop=iw/2:ih/2",boxblur=1:1 [mv]; movie=90xanh.png[opacity=50%];[mv][opacity=50%]overlay=0:0" -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 2500k -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -preset ultrafast -preset ultrafast output.mp4
Tải ảnh này xuống: Hướng dẫn sử dụng:


Bên trong file giải nén tool lách bản quyền full màn youtube
Ae tải file ffmpeg về giải nén ra. Copy ảnh và video vào mục bin đổi tên video khớp với tên video trong code - tiếp đến là mở file ff-prompt.bat dán code vào và chạy. Như vậy là xong - Chúc mọi người thành công.
Đây là video hướng dẫn sử dụng mọi người tham khảo:
Dưới đây là một số nguồn reup video youtube không lo bản quyền - mọi người tham khảo: Nguồn reup video youtube không lo bản quyền

Update 23/3/2019: Hiện tại phiên bản mới không còn file ff-prompt.bat nữa thì các bạn tạo một file Text bằng Notepad và copy tất cả ở dưới đây vào và đổi sang đuôi .bat. Hoặc muốn nhanh hơn thì download file .bat này về tại đây (Lưu ý là nếu không dùng được thì các bạn có thể tự tạo file .bat như trên video của mình)
@ECHO OFF
REM FF Prompt 1.2
REM Open a command prompt to run ffmpeg/ffplay/ffprobe
REM Copyright (C) 2013-2015 Kyle Schwarz
TITLE FF Prompt
IF NOT EXIST bin\ffmpeg.exe (
CLS
ECHO bin\ffmpeg.exe could not be found.
GOTO:error
)
CD bin || GOTO:error
PROMPT $P$_$G
SET PATH=%CD%;%PATH%
CLS
ffmpeg -version
ECHO.
ECHO For help run: ffmpeg -h
ECHO For formats run: ffmpeg -formats ^| more
ECHO For codecs run: ffmpeg -codecs ^| more
ECHO.
ECHO Current directory is now: "%CD%"
ECHO The bin directory has been added to PATH
ECHO.
CMD /Q /K
GOTO:EOF
:error
ECHO.
ECHO Press any key to exit.
PAUSE >nul
GOTO:EOF
 Update 28/11/2019: Hôm nay mình sẽ share thêm một số coder lách nữa các bạn có thể lấy code lách và thay vào nhé:

- CODE CHỈ LÁCH HÌNH ẢNH:
+ CODE thu nhỏ 1/2 và Zoom: https://anotepad.com/note/read/wk4qfy
+ CODE thu nhỏ 1/4 và Zoom: https://anotepad.com/note/read/mnkqdg

- CODE LÁCH CẢ HÌNH CẢ ÂM THANH:
+ CODE thu nhỏ 1/2 và Zoom: https://anotepad.com/note/read/5bgc4h
+ CODE thu nhỏ 1/4 và Zoom: https://anotepad.com/note/read/3e5772

Nếu ko qua bản quyền thì thử thêm cả flip vào sau chỗ "scale=XXX:XXX" nhé, chỉ cần thêm mỗi chữ ", hflip" vào sau chỗ đó là OK. :v OK như vậy là đã hoàn thành. Chúc các bạn may mắn.

Update 7/10/2020: Hôm nay mình cũng chia sẻ thêm một số coder lách nữa cho các bạn:

Code ffmpeg Cắt bỏ 3 giây đầu và Overlay(đè) hình filter_HD.png lên video, xóa sạch ID3 Tag, xuất ra HD AVI
==================================================================================================
-y -ss 00:00:03 -i "{input_video}" -i "filter_HD.png" -filter_complex "[0:v]scale=1280:720 [v1]; [v1][1:v]overlay=0:0" -vcodec mpeg4 -vtag XVID -b 2500k -bf 2 -r 30 -g 60 -acodec libmp3lame -ab 128k -ar 44100 -ac 2 -threads 0 -metadata title="" -metadata artist="" -metadata album_artist="" -metadata album="" -metadata date="" -metadata track="" -metadata genre="" -metadata publisher="" -metadata encoded_by="" -metadata copyright="" -metadata composer="" -metadata performer="" -metadata TIT1="" -metadata TIT3="" -metadata disc="" -metadata TKEY="" -metadata TBPM="" -metadata language="eng" -metadata encoder="" -preset ultrafast -f avi "{output_video}.avi"
==================================================================================================
Code ffmpeg Video1 thu nhỏ và đè lên chính Video1 đã bị làm mờ
==================================================================================================
-y -i "{input_video}" -filter_complex "scale=640:360 [v1]; [0:v]boxblur=9:9 [v2]; [v2][v1]overlay=20:20" -vcodec mpeg4 -vtag XVID -b 2500k -bf 2 -r 30 -g 60 -acodec libmp3lame -ab 128k -ar 44100 -ac 2 -threads 0 -preset ultrafast -f avi "{output_video}.avi"
==================================================================================================
Codep ffmpeg Video1 thu nhỏ và đè lên Video 3h.mp4 nền động dài 3h

==================================================================================================
-y -i "{input_video}" -i "3h.mp4" -filter_complex "scale=640:360 [v1]; [1:v][v1]overlay=20:20" -vcodec mpeg4 -vtag XVID -b 2500k -bf 2 -r 30 -g 60 -acodec libmp3lame -ab 128k -ar 44100 -ac 2 -threads 0 -shortest -preset ultrafast -f avi "{output_video}.avi"
==================================================================================================
Codep ffmpeg Video1 thu nhỏ và đè lên Video 3h.mp4 nền động dài 3h, Tăng speed lên 120% (1.2)
==================================================================================================
-y -i "{input_video}" -i "3h.mp4" -af "atempo=1.2" -filter_complex "setpts=PTS/1.2,scale=640:360 [v1]; [1:v][v1]overlay=20:20" -vcodec mpeg4 -vtag XVID -b 2500k -bf 2 -r 30 -g 60 -acodec libmp3lame -ab 128k -ar 44100 -ac 2 -threads 0 -shortest -preset ultrafast -f avi "{output_video}.avi"
#################################################################################################
CODE MẪU FFMPEG RENDER CÁC KIỂU - Nghiên cứu thêm cứu pháp của ffmpeg ở đây https://ffmpeg.org
#################################################################################################
==================================================================================================
Codep ffmpeg Change MD5 Hash, không encode, không resize gì hết
==================================================================================================
-y -i "{input_video}" -vcodec copy -acodec copy -preset ultrafast "{output_video}.mp4"
==================================================================================================
Encode video, encode audio và xuất ra chuẩn HD 1280x720 MP4:
==================================================================================================
-y -i "{input_video}" -vf "scale=1280:720" -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 2500k -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -preset ultrafast "{output_video}.mp4"
==================================================================================================
Encode video, encode audio và xuất ra chuẩn HD 1280x720 AVI:
==================================================================================================
-y -i "{input_video}" -vf "scale=1280:720" -vcodec mpeg4 -vtag XVID -b 2500k -bf 2 -r 30 -g 60 -acodec libmp3lame -ab 128k -ar 44100 -ac 2 -threads 0 -preset ultrafast -f avi "{output_video}.avi"
==================================================================================================
Tăng Speed(Tempo) lên 120%, xuất ra chuẩn HD 1280x720:
==================================================================================================
-y -i "{input_video}" -af "atempo=1.2" -vf "setpts=PTS/1.2,scale=1280:720" -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 2500k -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -preset ultrafast "{output_video}.mp4"
==================================================================================================
Tăng Speed(Tempo) lên 120%, Zoom(crop) lên 150%, xuất ra chuẩn HD 1280x720:
==================================================================================================
-y -i "{input_video}" -af "atempo=1.2" -vf "setpts=PTS/1.2,crop=iw/1.5:ih/1.5,scale=1280:720" -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 2500k -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -preset ultrafast "{output_video}.mp4"
==================================================================================================
(y) Làm mờ (blur) video cấp độ 2(max 9) và xuất ra chuẩn HD 1280x720:
==================================================================================================
-y -i "{input_video}" -vf "boxblur=2:1,scale=1280:720" -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 2500k -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -preset ultrafast "{output_video}.mp4"
Một số code lách khác các bạn có thể xem thử tại: https://anotepad.com/note/read/dxiwhwsc
Previous Post
Next Post

post written by:

55 comments:

 1. Ban oi c, code su dung duoc tren linux k

  ReplyDelete
 2. Cách cuối ko có video bground.mp4 à bạn ơi

  ReplyDelete
 3. Ad ơi mình render video 23 phút không được

  ReplyDelete
 4. tên video trong co là ten nào the ad

  ReplyDelete
 5. ad ơi tên video trong code là tên nào

  ReplyDelete
 6. Ad có dùng facebook không ạ , có thể cho mình xin link được không ạ , để mình tiện hỏi hơn

  ReplyDelete
 7. ad ơi cho mình hỏi với ạ , sao mình tải file bat của bạn về mình chạy để dán code nhưng mình chưa kịp dán , nhấn chạy file bat thì nó hiện lên xong tắt luôn AD ơi

  ReplyDelete
 8. AD ơi mình tải file bat của bạn về , định mở lên để dán code lách thì nó tắt luôn , mình mở file bat lên nó hiện lên xong 1s-2s là nó tắt luôn , không kịp dán code AD ạ <3 AD giải đáp giúp mình với , nếu tiện có thể cho mình xin link fb để tiện hỏi hơn không ạ

  ReplyDelete
 9. TKS mn người đã quan tâm tới blog: Mình mới update video hướng dẫn cách dùng, bạn nào hiện đang không chạy được thì có thể xem video nhé.

  ReplyDelete
 10. sao mình chạy file ffmepg mà hiện 2s r tắt

  ReplyDelete
 11. Ad ơi mình chạy được rồi nhưng mình chỉnh lên cho chất lượng video là 1080 thì nó ra hình nhưng ko ra tiếng. Mình fix rồi sao. Mình dùng code ngày 28/11/2019 đó

  ReplyDelete
 12. Render video dài 10 phút mà 2 tiếng mới xong b oi

  ReplyDelete
 13. cái đoạn Join mình bị lỗi: list.txt: Invalid data found when processing input
  help me

  ReplyDelete
 14. m bị lỗi này đoạn join
  list.txt: Invalid data found when processing input
  fix sao ad?

  ReplyDelete
  Replies
  1. bạn có thể đọc bài viết này để fix nhé: https://stackoverflow.com/questions/44740494/ffmpeg-concat-error

   Delete
 15. https://www.youtube.com/watch?v=g_ZwDk42Quo
  ad ơi video này làm theo cách này hả bạn vì mình thấy ảnh toàn 1080 cả thanks ad nhiều

  ReplyDelete
  Replies
  1. Có nhiều cách mà b, chưa thể nói trước được

   Delete
 16. AD cho mình hỏi cách này có lách dc bq mấy fim TQ để post lên fb ko nhỉ?

  ReplyDelete
 17. còn sử dụng được không ạ, ad đã update chwa ạ

  ReplyDelete
  Replies
  1. Vẫn dùng bt mà b. Tại mấy b kia ko đọc ko xem kĩ ko làm dc đó

   Delete
  2. Bạn có thể cài giúp mình không, mình có the trả phí,bạn cho mình số Zalo nhe

   Delete
  3. Mình ko nhận làm dịch vụ b thông cảm nhé

   Delete
 18. ad ơi xuất video ra đăng Youtube vân bị báo dính bản quyền
  có cách nào để lách hơn nữa k ạ?
  cam ơn ad

  ReplyDelete
  Replies
  1. b xem lại coi là dính bản quyền video hay là bản quyền âm thanh. Nếu là bản quền video thì khả năng bạn đang lách mấy cái video bản quyền nặng quá thì vẫn bị quét như bt nhé

   Delete
 19. Anh ơi kênh youtube của anh là gì ạ

  ReplyDelete
 20. Kênh youYout của anh là gì ạ

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hiện tại ytb của mình chủ yếu là reup bạn à. CÒn kênh ytb của kiemtienspeed thì chưa có phải đợi 1 time nữa b nhé

   Delete
 21. sao ko mở đc file ffmepg nhỉ. mình xem cả chục lần vẫn ko mở đc.:(((


  ReplyDelete
 22. Ad oi co the chep nguyen code full up lên ko ạ

  ReplyDelete
 23. Ad up code full ad làm lên cho ae tham khảo ko ạ

  ReplyDelete
 24. Bạn có code cắt đầu cắt đuôi và tăng giảm tốc độ cho mình xin với

  ReplyDelete
 25. m làm y clip, làm ok hết up lên vẫn dính bản quyền, có cách nào khác k b

  ReplyDelete
  Replies
  1. 1 số video bản quyền nặng lách như vậy vẫn chưa đủ qua đâu b à

   Delete
 26. ad có thể cho minh xin link tai tool dc ko ạ

  ReplyDelete
 27. ffmpeg -y -i "input.mp4" -i "anhnen.png" -filter_complex "movie=videonen.mp4:loop=999, setpts=N/(FRAME_RATE*TB), scale=1360x768 [bg], [0:v]scale=888x551, setpts=PTS/1.1, boxblur=luma_radius=2:luma_power=1[v]; [bg][v]overlay=shortest=1:x=0:y=214 [vmain];[vmain][1:v]overlay=0:0; [0:a]atempo=1.1, chorus=0.7:0.9:55:0.4:0.25:2" -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 1400k -profile:v main -level 3.1 -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -preset superfast "output.mp4"
  code lach full man minh chay no bi loi ban oi
  no bao loi the nay: "At least one output file must be specified"
  bạn kiểm tra giúp lại mình xem nhé
  Thanks

  ReplyDelete
 28. ad có code lách thu nhỏ như đầu bài viết ko,chia sẻ mình với. cám ơn ad nhiều

  ReplyDelete
 29. ad có code lách nhỏ như ảnh đầu bài viết ko, có thể chia sẻ cho mình đc ko.cám ơn ad

  ReplyDelete
 30. có thể add zalo e được k ạ. 0987021393

  ReplyDelete