Monday, November 19, 2018

Reup - Share TUT và TOOL FFMPEG lách bản quyền FULL MÀN youtube


Hi anh em, bài viết này mình sẽ giới thiệu cho anh em cách reup lách bản quyền youtube -nhưng quan trọng là lách bản quyền full màn hình. Bình thường chúng ta sẽ chỉ lách được một phần màn hình như vd hình dưới.
Lách bản quyền 1 phần
Lách bản quyền 1 phần
Tuy nhiên với code và thủ thuật của mình chắc chắn sẽ giúp anh em lách được full màn hình và thu hút lượng xem, giữ chân người xem ở lại lâu hơn. Không dài dòng nữa mình sẽ hướng dẫn anh em cụ thể như sau:
Lưu ý là mình không khuyến khích anh em reup nhé - tốt hơn hết là lên tự sản xuất content vì reup sớm muộn gì cũng bị phát hiện và chết kênh

1. Tải TOOL FFMPEG

Anh em có thể vào đây để tải bản 32bit hoặc 64bit phù hợp với máy của mình nhé. Sau khi tải xong và khởi động phần mềm và điền code này vào - Phần này là quan trọng nhất quyết định thành công của video

Code lách:
ffmpeg -i input.mp4 -af "atempo=1.27,volume=1.6" -vf "hflip ,setpts=PTS/1.27,"crop=iw/2:ih/2",scale=1280:720,boxblur=1:1 [mv]; movie=90xanh.png [f1]; [mv][f1]overlay=0:0" -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 2500k -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -preset ultrafast output.mp4ffmpeg -i input.mp4 -af "atempo=1.27,volume=1.6" -vf "hflip ,setpts=PTS/1.27,scale=1280:720,"crop=iw/2:ih/2",boxblur=1:1 [mv]; movie=90xanh.png[opacity=50%];[mv][opacity=50%]overlay=0:0" -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 2500k -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -preset ultrafast -preset ultrafast output.mp4
Tải ảnh này xuống: Hướng dẫn sử dụng:

Ae tải file ffmpeg về giải nén ra. Copy ảnh và video vào mục bin đổi tên video khớp với tên video trong code - tiếp đến là mở file ff-prompt.bat dán code vào và chạy. Như vậy là xong - Chúc mọi người thành công.

Dưới đây là một số nguồn reup video youtube không lo bản quyền - mọi người tham khảo: Nguồn reup video youtube không lo bản quyền


Reup - Share TUT và TOOL FFMPEG lách bản quyền FULL MÀN youtube
4/ 5 stars - "Reup - Share TUT và TOOL FFMPEG lách bản quyền FULL MÀN youtube" Hi anh em, bài viết này mình sẽ giới thiệu cho anh em cách reup lách bản quyền youtube -nhưng quan trọng là lách bản quyề...
Previous Post
Next Post

post written by: