Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018

Kèo trade coin và Bounty+ Airdrop cập nhật mỗi ngày


* Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ chia sẻ kèo cho anh em, tiền ảo nhưng giá trị thật - bạn nào chưa biết cách chơi bouty và Airdrop có thể đọc qua 2 bài viết này nhé:
Hướng dẫn cách trade coin cơ bản kiếm tiền?

- Bounty:

ZPOPDREAM
https://bitcointalk.org/index.php?topic=4824059
- Không cần báo cáo

1. Twitter https://twitter.com/zpopdream
2. FB https://www.facebook.com/zpopdream/
Like + share 2 lần/tuần
3. Telegram https://t.me/zpopdream

- Kèo airdrop:

Nhận 200 FOX ~ $50 (Giá ICO)

Đăng Ký:
https://backoffice.unifox.io/signin/
1. Đăng ký tài khoản => Xác minh Email (SPAM)
2. Đăng nhập và vô phần Airdrop để làm nhiệm vụ mạng xã hội.
Làm xong airdrop mới làm dc bounty nhé

- Kèo tradecoin:


Hôm nay là một ngày sóng gió. Gấu đang đẩy giá đi theo hướng cực kỳ gay gắt. Giá được giữ bên ngoài Keltner Channel trong hầu như suốt cuộc tấn công của Gấu. Điều này cho thấy sức bán ra rất mạnh. Xu hướng ngắn hạn, khỏi cần bàn, đang là giảm.

Trong xu hướng giảm rất mạnh này, chúng ta có thể đợi giá hồi lại để vào bán. Các vùng bán gồm (1) 6625 - 65 và vùng (2) quanh 6780 - 6800.

Trong ngắn hạn, tuyệt đối không nên bắt đáy nhé anh em. Đáy chỉ được tạo ra sau khi nó đã hình thành, chứ nó đang rơi kiểu này thì không biết đâu là đáy đâu mà bắt.

* Chiến dịch trade coin ngày 1/9/2020:

PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 01.09.2020
 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 0.7360
 • Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng trên Pivot , mục tiêu 0.7405 & 0.7430
 • Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7340 & 0.7315


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 01.09.2020
 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot:
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3415 & 1.3460
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3300 & 1.3260

PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 01.09.2020
 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.1915
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1965 & 1.1995
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1895 & 1.1880

PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 01.09.2020
 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 105.70
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 106.15 & 106.50
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 105.45 & 105.15

PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 01.09.2020
 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1959.75
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1976.50 & 1985.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1953.75 & 1945.50


PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 10.09.2020 
 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 0.7250
 • Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng trên Pivot , mục tiêu 0.7285 & 0.7310
 • Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7230 & 0.7210


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 10.09.2020
 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.2930
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3055 & 1.3125
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2885 & 1.2845

PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 10.09.2020
 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.1780
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1830 & 1.1850
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1750 & 1.1730


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 10.09.2020
 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 106.05
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 106.35 & 106.50
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 105.85 & 105.70

PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 10.09.2020
 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1938.75
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1957.50 & 1965.50
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1930.75 & 1919.25

PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 11.09.2020
 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 0.7280
 • Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng dưới Pivot , mục tiêu 0.7240 & 0.7220
 • Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7300 & 0.7325


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 11.09.2020
 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.2885
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2715 & 1.2655
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2930 & 1.2990

PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 11.09.2020
 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.1855
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1795 & 1.1775
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1885 & 1.1920

PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 11.09.2020
 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 106.30
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 105.90 & 105.75
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 106.50 & 106.70

PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 11.09.2020
 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1956.75
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1940.00 & 1934.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1966.50 & 1973.75

PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 14.09.2020
 • Xu hướng:  Giảm
 • Pivot:  1950.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng  dưới   Pivot, mục tiêu  1934.00 & 1925.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng  trên  Pivot, mục tiêu  1958.00 & 1966.00

PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 14.09.2020
 • Xu hướng:  Giảm
 • Pivot:  106.25
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng  dưới  Pivot, mục tiêu 106.00 & 105.90
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng  trên Pivot, mục tiêu 106.35 & 106.50


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 14.09.2020
 • Xu hướng:  Giảm
 • Pivot:  1.1850
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng  dưới  Pivot, mục tiêu 1.1810 & 1.1795
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng  trên  Pivot, mục tiêu 1.1875 & 1.1895

PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 14.09.2020
 • Xu hướng:  Giảm
 • Pivot:  1.2865
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng  dưới   Pivot, mục tiêu 1.2760 & 1.2715
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng  trên   Pivot, mục tiêu 1.2925 & 1.2990

PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 23.09.2020:

 • Xu hướng:  Giảm
 • Pivot:  1920.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng  dưới  Pivot, mục tiêu  1894.25 & 1882.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng  trên  Pivot, mục tiêu  1927.00 & 1934.00

PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 23.09.2020


 • Xu hướng:  Tăng
 • Pivot:  104.75
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên  Pivot, mục tiêu 105.15 & 105.40
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới   Pivot, mục tiêu 104.40 & 104.20

* PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 23.09.2020

 • Xu hướng:  Giảm
 • Pivot:  1.1740
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng  dưới  Pivot, mục tiêu 1.1690 & 1.1660
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng  trên  Pivot, mục tiêu 1.1770 & 1.1795
* PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 23.09.2020

 • Xu hướng:  Giảm
 • Pivot:  1.2785
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng  dưới   Pivot, mục tiêu 1.2675 & 1.2645
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng  trên   Pivot, mục tiêu 1.2825 & 1.2870
Hẹn gặp lại ngày mai!
Previous Post
Next Post

post written by: