Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

Script Tải Video TikTok trên PC

Hi mọi người, lâu lắm không có bài tips, hôm nay mình sẽ share cho mọi người một bài viết tips về tiktok nhé. Trước kia mình cũng có một vài bài rồi ví dụ như là:

Và bài viết này mình sẽ share một đoạn script giúp bạn có thể tải video TikTok nhanh chóng xuống PC mà đỡ phải thao tác nhiều. Ok bắt đầu nào!

1. Script Tải Video TikTok trên PC

Bước 1: Vào một trang video Tiktok bất kỳ

Bước 2: Copy đoạn code phía dưới:

(function () {
 const videoEl = document.querySelector('video');
 function downloadVideo(url) {
  fetch(url).then(response => {
   if (!response.ok) throw new Error(`HTTP error! Status: ${response.status}`);
   return response.blob();
  }).then(blob => {
   const link = document.createElement("a");
   link.href = URL.createObjectURL(blob);
   link.download = "video.mp4";
   document.body.appendChild(link);
   link.click();
   document.body.removeChild(link);
   URL.revokeObjectURL(blobUrl);
  }).catch(error => {
   alert("Có lỗi trong quá trình tải video.");
  });
 }
 if (!videoEl) {
  alert("Không tìm thấy video, bạn đã mở trang video chưa?");
 } else {
  const videoSrc = videoEl.src;
  if (videoSrc || videoSrc.includes('.tiktok.com/video/tos/alisg/')) {
   downloadVideo(videoSrc);
  } else alert("Video không hợp lệ");
 }
})();

Bước 3: Quay lại trang xem video Tiktok rồi nhấn Ctrl + Shift + I (hoặc Command + Shift + I trên Macbook). 

Bước 4: Sau đó qua tab Console, Paste đoạn code vào rồi nhấn Enter, chờ một chút Video sẽ bắt đầu tải.

Nhớ nhập "Allow Pasting" nếu được yêu cầu khi pastes code nhé.

Đây là hình ảnh của mình khi đã test tải thành công.


Video đã được tải xuống máy tính

2. Tối ưu Script Tải Video TikTok trên PC

Để có thể tối ưu bạn có thể làm như sau: Đây là cách tạo bookmark, trước tiên nhấn Ctrl + Shift + B hoặc Command + Shift + B. Thanh bookmark sẽ hiện ra. Tiếp theo bạn chuột phải vào thanh Bookmark và nhấn chọn Tạo bookmark mới (Add Page / Thêm Trang). Sau đó dán đoạn code bên dưới vào ô URL:
!function(){let e=document.querySelector("video");if(e){let t=e.src;t||t.includes(".tiktok.com/video/tos/alisg/")?function e(t){fetch(t).then(e=>{if(!e.ok)throw Error(`HTTP error! Status: ${e.status}`);return e.blob()}).then(e=>{let t=document.createElement("a");t.href=URL.createObjectURL(e),t.download="video.mp4",document.body.appendChild(t),t.click(),document.body.removeChild(t),URL.revokeObjectURL(blobUrl)}).catch(e=>{alert("C\xf3 lỗi trong qu\xe1 tr\xecnh tải video.")})}(t):alert("Video kh\xf4ng hợp lệ")}else alert("Kh\xf4ng t\xecm thấy video, bạn đ\xe3 mở trang video chưa?")}();
Đặt tên tuỳ ý rồi lưu lại. Từ giờ mỗi khi lướt Tiktok trên PC, chỉ cần nhấn vào cái bookmark mới tạo ra, video sẽ được tải về. Chúc các bạn thành công. 

- Nếu anh em nào không làm được thì có thể inbox mình ở bên dưới để mình hỗ trợ nhé.
Previous Post
Next Post

post written by: