Thứ Ba, 9 tháng 6, 2020

Tips hướng dẫn chạy lệnh Reset đổi IP cho USB 3G/4G


Trước khi vào chi tiết thì mình sẽ trả lời câu hỏi khá nhiều thắc mắc cho những bạn mới: Change IP để làm gì? có kiếm được tiền hay không?
- Mình xin trả lời luôn là việc đổi IP này + SSH sẽ giúp các bạn làm offer, tạo ref hợp lệ để chơi coin chả hạn, hoặc lách những thứ khác,....tuy nhiên nó chỉ là 1 phần trong quy trình lách mà thôi còn cần một số phương tiện hỗ trợ khác. - Các bạn có thể đọc bài viết này để rõ hơn:
Nói chung là việc changer IP này rất có lợi các bạn nên thử nhé. Cụ thể cách làm như sau:

Bước 1: Bấm chuột phải chọn New > Text Document, mở và copy paste đoạn code bên dưới:
@echo off if not exist "c:\1.txt" goto :disable else goto :quit :quit netsh interface set interface name="Ethernet X" admin=enabled del c:\1.txt /q exit :disable netsh interface set interface name="Ethernet X" admin=Disabled echo "NIC Disabled!" > c:\1.txt exit
*Ghi chú: "Ethernet X" là tên Network mà USB 3G/4G đang kết nối, ví dụ của mình là Ethernet 15, ở Win10 cứ bấm search "View network  connections" là ra.

Bước 2: Lưu lại và đổi tên thành RESET_IP.bat (hoặc bất cứ tên gì .bat mà bạn chọn)
Bước 3: Bấm chuột phải vào file > Creat shortcut
Bước 4: Bấm chuột phải vào shortcut vừa tạo, chọn Properties, bấm tiếp Advanced, tick vào ô Run as administrator OK.

 *Ghi chú: file RESET_IP gốc đang ở thư mục nào thì sửa lại đường dẫn Target cho đúng.
Bước 5: Chép ra màn hình Desktop và bấm double click vào file để reset IP ;)
***AE nào lười thì tải file ở đường dẫn bên dưới giải nén ra ổ D (do mình  setup sẵn ở ổ D), edit tên Ethernet cho đúng, lưu lại rồi chép file  shortcut ra Desktop và chạy thôi nhá.


Chúc các bạn thành công.
Previous Post
Next Post

post written by: