Tuesday, June 9, 2020

Tips hướng dẫn chạy lệnh Reset đổi IP cho USB 3G/4G


Trước khi vào chi tiết thì mình sẽ trả lời câu hỏi khá nhiều thắc mắc cho những bạn mới: Change IP để làm gì? có kiếm được tiền hay không?
- Mình xin trả lời luôn là việc đổi IP này + SSH sẽ giúp các bạn làm offer, tạo ref hợp lệ để chơi coin chả hạn, hoặc lách những thứ khác,....tuy nhiên nó chỉ là 1 phần trong quy trình lách mà thôi còn cần một số phương tiện hỗ trợ khác. - Các bạn có thể đọc bài viết này để rõ hơn:
Nói chung là việc changer IP này rất có lợi các bạn nên thử nhé. Cụ thể cách làm như sau:

Bước 1: Bấm chuột phải chọn New > Text Document, mở và copy paste đoạn code bên dưới:
@echo off if not exist "c:\1.txt" goto :disable else goto :quit :quit netsh interface set interface name="Ethernet X" admin=enabled del c:\1.txt /q exit :disable netsh interface set interface name="Ethernet X" admin=Disabled echo "NIC Disabled!" > c:\1.txt exit
*Ghi chú: "Ethernet X" là tên Network mà USB 3G/4G đang kết nối, ví dụ của mình là Ethernet 15, ở Win10 cứ bấm search "View network  connections" là ra.

Bước 2: Lưu lại và đổi tên thành RESET_IP.bat (hoặc bất cứ tên gì .bat mà bạn chọn)
Bước 3: Bấm chuột phải vào file > Creat shortcut
Bước 4: Bấm chuột phải vào shortcut vừa tạo, chọn Properties, bấm tiếp Advanced, tick vào ô Run as administrator OK.

 *Ghi chú: file RESET_IP gốc đang ở thư mục nào thì sửa lại đường dẫn Target cho đúng.
Bước 5: Chép ra màn hình Desktop và bấm double click vào file để reset IP ;)
***AE nào lười thì tải file ở đường dẫn bên dưới giải nén ra ổ D (do mình  setup sẵn ở ổ D), edit tên Ethernet cho đúng, lưu lại rồi chép file  shortcut ra Desktop và chạy thôi nhá.


Chúc các bạn thành công.
Tips hướng dẫn chạy lệnh Reset đổi IP cho USB 3G/4G
4/ 5 stars - "Tips hướng dẫn chạy lệnh Reset đổi IP cho USB 3G/4G" Trước khi vào chi tiết thì mình sẽ trả lời câu hỏi khá nhiều thắc mắc cho những bạn mới: Change IP để làm gì? có kiếm được tiền hay không? ...
Previous Post
Next Post

post written by: