Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018

Hướng dẫn đào BTC 2018


1.  Hướng dẫn đào BTC 2018

Bước 1: Đăng nhập trang https://getcryptotab.com/fr/


Bước 2: Click vào ô như trong hình để cài ứng dụng cho chrome nó sẽ hiện trang sau :


Bước 3: Click vào ô thêm tiện ích để cài vào chrome sau đó nó sẽ hiện tiện ích đó như sau :


Trên trình duyệt sẽ xuất hiện úng dụng trong ô màu đỏ trên góc phải của trình duyệt giống như trong hình , Nếu ai mở trình duyệt mà chưa đăng nhập gmail thì hãy click dòng chữ xanh trong bảng Đăng nhập vào Chrome . Nếu bạn đăng nhập trước khi tải ứng dụng sau vài giây bảng đó tự biến mất và hiện ra trang đào BTC như sau :=> Đến đây chương trình đã bắt đầu đào trên trình duyệt
 => Bạn có thể dùng link giới thiệu chia sẻ qua  gmail, face, twiter, G+ và các mạng xã hội khác
Khi bạn click vào ô Referral nó sẽ hiện ra trang sau để biết số lương ref ở cấp 1 đến cấp n như sau :

* Chú ý khi  đào BTC 2018

Khi đăng nhập bằng tài khoản gmail hoặc facebook nhưng khuyến khích dùng gmail thì bạn có thể  truy cập ở mọi nơi khác sẽ lưu lại toàn bộ thông tin tài khoản từ số tiền rút được, các cấp bậc của tài khoản của mình đê tiếp tục chạy.
Vậy là bạn đã hoàn thành và quản lý tài khoản của mình .

* KINH NGHIỆM SỬ DỤNG - đào BTC 2018

- Bạn nên  chỉnh tốc độ đào ở các chế độ Off,Low, Normal, High. Khi không muốn chạy bạn click vào nút off và khi muốn chạy lại cũng  kick vào nút đó. Khi máy  rảnh thì đặt chế độ High, khi máy dùng nhiều chương trình nên để chế độ Normal hay Low.
- Có thể chạy trên các trình duyệt khác nhau, mỗi trình duyệt 1 tài khoản, nhưng cách chạy này sẽ gây chậm máy.
- Khi bạn có nhiều máy tính thì nên lấy 1 tài khoản làm tài khoản chính, dùng link ref ở tài khoản đó để đi chia sẻ cho các máy khác và cho các bạn khác thì sẽ kiếm được nhiều $ hơn.Previous Post
Next Post

post written by: