Thứ Tư, 29 tháng 11, 2023

Share Tool đọc Hotmail/Outlook hàng loạt tài khoản

Share Tool đọc Hotmail/Outlook hàng loạt tài khoản

>> Cách tạo tài khoản Gmail không cần số điện thoại 2019

1. Chức năng của Tool đọc Hotmail/Outlook hàng loạt tài khoản?

Như tiêu đề của bài viết Tool sẽ có những chức năng chính như sau:

  • Hỗ trợ nhập danh sách mail (đọc hàng loạt mail)
  • Nút Next - Previous để chuyển đến mail tiếp theo
  • Đọc 10 Mail đầu tiên
  • Tool đọc email sẽ không bị bắt nhập Mail recovery như Login ở trình duyệt

2. Link tải Tool đọc Hotmail/Outlook hàng loạt tài khoản

3. Cách sử dụng Tool đọc Hotmail/Outlook?

Bước 1: Import Mail bằng File Text định dạng Email| Password
Bước 2: Update List Mail vào Tool
Bước 3: Read Inbox để lấy danh sách Mail đã nhận


Bước 4: Có thể bấm View để xem chi tiết nội dung Mail như hình bên dưới:

Bước 5: Check nội dung chi tiết Mail?

4. Kết luận:

Ok vậy là đã xong - chúc các bạn sử dụng Tool đọc Hotmail/Outlook hàng loạt tài khoản thành công.

Previous Post
Next Post

post written by: